Công Nghệ

4 cách cắt ảnh online cực nhanh, đơn giản không cần phần mềm

Bạn đang tìm kiếm cách cắt các hình ảnh trực tuyến miễn phí mà không cần phải cài đặt phần mềm trên máy tính. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn cho các bạn 4 cách cắt ảnh online cực nhanh, đơn giản không cần phần mềm.

3 cách cắt ảnh online cực nhanh, đơn giản không cần phần mềm

3 cách cắt ảnh online cực nhanh, đơn giản không cần phần mềm

1. Cắt ảnh online đơn giản với Canva
Hướng dẫn nhanh

 • Truy cập trang web Canva.com, chọn Tạo thiết kế > Chọn Sửa ảnh.
 • Chọn ảnh cần cắt > Chọn Open và chờ quá trình tải ảnh lên hoàn tất.
 • Chọn Sửa ảnh.
 • Nhấn vào ảnh > Chọn Xén.
 • Đặt con trỏ chuột vào các góc trên khung ảnh > Tiến hành kéo thả và di chuyển khung để chọn phần ảnh muốn cắt.
 • Sau khi đã chọn xong phần ảnh muốn cắt, chọn Xong.
 • Chọn Tải xuống ở góc trên bên phải.
 • Chọn Tải xuống để lưu ảnh về máy.

Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Truy cập trang web Canva.com, chọn Tạo thiết kế ở góc trên bên phải.

Truy cập trang web Canva.com, chọn Tạo thiết kế

Truy cập trang web Canva.com, chọn Tạo thiết kế

Chọn Sửa ảnh.

Chọn Sửa ảnh

Chọn Sửa ảnh

Bước 2: Chọn ảnh cần cắt > Chọn Open và chờ quá trình tải ảnh lên hoàn tất.

Chọn ảnh cần cắt > Chọn Open và chờ quá trình tải ảnh lên hoàn tất

Chọn ảnh cần cắt > Chọn Open và chờ quá trình tải ảnh lên hoàn tất

Bước 3: Chọn Sửa ảnh.

Chọn Sửa ảnh

Chọn Sửa ảnh

Bước 4: Nhấn vào ảnh > Chọn Xén.

Nhấn vào ảnh > Chọn Xén

Nhấn vào ảnh > Chọn Xén

Bước 5: Đặt con trỏ chuột vào các góc trên khung ảnh > Tiến hành kéo thả và di chuyển khung để chọn phần ảnh muốn cắt.

Tiến hành kéo thả và di chuyển khung để chọn phần ảnh muốn cắt

Tiến hành kéo thả và di chuyển khung để chọn phần ảnh muốn cắt

Sau khi đã chọn xong phần ảnh muốn cắt, chọn Xong.

Sau khi đã chọn xong phần ảnh muốn cắt, chọn Xong

Sau khi đã chọn xong phần ảnh muốn cắt, chọn Xong

Bước 6: Chọn Tải xuống ở góc trên bên phải.

Chọn Tải xuống ở góc trên bên phải

Chọn Tải xuống ở góc trên bên phải

Tại mục Loại tệp, bạn có thể chọn lưu ảnh với các định dạng khác như JPG, PDF tiêu chuẩn, PDF bản in,…

Tại mục Loại tệp, bạn có thể chọn lưu ảnh với các định dạng khác

Tại mục Loại tệp, bạn có thể chọn lưu ảnh với các định dạng khác

Bước 8: Chọn Tải xuống để lưu ảnh về máy.

Chọn Tải xuống để lưu ảnh về máy

Chọn Tải xuống để lưu ảnh về máy

Và đây là kết quả.

Và đây là kết quả

Và đây là kết quả

2. Cắt ảnh online cực nhanh với PhotoSmile
Hướng dẫn nhanh

 • Truy cập trang web PhotoSmile.vn > Chọn Tải ảnh lên.
 • Nhấn chọn ảnh… để tải ảnh lên.
 • Chọn ảnh cần cắt > Chọn Open và chờ quá trình tải ảnh lên hoàn tất.
 • Chọn Kế tiếp.
 • Tiến hành kéo thả và di chuyển khung để chọn phần ảnh muốn cắt > Chọn Hoàn thành để cắt ảnh.
 • Chọn Tải hình ảnh > Chọn Tải xuống để lưu ảnh về máy.

Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Truy cập trang web PhotoSmile.vn > Chọn Tải ảnh lên.

Truy cập trang web PhotoSmile.vn, chọn Tải ảnh lên

Truy cập trang web PhotoSmile.vn, chọn Tải ảnh lên

Bước 2: Nhấn chọn ảnh… để tải ảnh lên.

Nhấn chọn ảnh... để tải ảnh lên

Nhấn chọn ảnh… để tải ảnh lên

Bước 3: Chọn ảnh cần cắt > Chọn Open và chờ quá trình tải ảnh lên hoàn tất.

Chọn ảnh cần cắt > Chọn Open và chờ quá trình tải ảnh lên hoàn tất

Chọn ảnh cần cắt > Chọn Open và chờ quá trình tải ảnh lên hoàn tất

Bước 4: Chọn Kế tiếp.

Chọn Kế tiếp

Chọn Kế tiếp

Bước 5: Đặt con trỏ chuột vào các ô vuông trên khung ảnh > Tiến hành kéo thả và di chuyển khung để chọn phần ảnh muốn cắt.

Tiến hành kéo thả và di chuyển khung để chọn phần ảnh muốn cắt

Tiến hành kéo thả và di chuyển khung để chọn phần ảnh muốn cắt

Sau khi đã chọn xong phần ảnh muốn cắt, chọn Hoàn thành để cắt ảnh.

Sau khi đã chọn xong phần ảnh muốn cắt, chọn Hoàn thành để cắt ảnh

Sau khi đã chọn xong phần ảnh muốn cắt, chọn Hoàn thành để cắt ảnh

Bước 6: Chọn Tải hình ảnh.

Chọn Tải hình ảnh

Chọn Tải hình ảnh

Chọn Tải xuống để lưu ảnh về máy hoặc chọn Tải xuống dưới dạng PDF để lưu ảnh dưới định dạng file PDF.

Chọn Tải xuống để lưu ảnh về máy

Chọn Tải xuống để lưu ảnh về máy

Và đây là kết quả.

Và đây là kết quả

Và đây là kết quả

3. Cách cắt ảnh online đơn giản bằng img2go.com

Hướng dẫn nhanh

 • Truy cập trang web img2go.com > Nhấn Chọn File để tải ảnh lên.
 • Chọn ảnh cần cắt > Chọn Open và chờ quá trình tải ảnh lên hoàn tất.
 • Chọn tỉ lệ khung ảnh mà bạn muốn cắt hoặc tự điều chỉnh phần ảnh muốn cắt > Chọn ÁP DỤNG.
 • Chọn Lưu ở góc trên bên phải.
 • Chọn LƯU để lưu ảnh về máy.

Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Truy cập trang web img2go.com > Nhấn Chọn File để tải ảnh lên hoặc bạn có thể tải ảnh lên trang web thông qua URL, Dropbox hoặc Google Drive.

Truy cập trang web img2go.com > Nhấn Chọn File để tải ảnh lên

Truy cập trang web img2go.com > Nhấn Chọn File để tải ảnh lên

Bước 2: Chọn ảnh cần cắt > Chọn Open và chờ quá trình tải ảnh lên hoàn tất.

Chọn ảnh cần cắt > Chọn Open và chờ quá trình tải ảnh lên hoàn tất

Chọn ảnh cần cắt > Chọn Open và chờ quá trình tải ảnh lên hoàn tất

Bước 3: Chọn cắt ảnh theo các tỉ lệ nhất định: 2:3, 5:3, 5:4, 6:4, 7:5, 10:8.

Chọn cắt ảnh theo các tỉ lệ nhất định: 2:3, 5:3, 5:4, 6:4, 7:5, 10:8

Chọn cắt ảnh theo các tỉ lệ nhất định: 2:3, 5:3, 5:4, 6:4, 7:5, 10:8

Hoặc bạn có thể tùy chỉnh chiều rộng và chiều cao của ảnh muốn cắt bằng cách kéo thả các chấm tròn trên khung ảnh và di chuyển khung để chọn phần ảnh muốn cắt.

Kéo thả các chấm tròn trên khung ảnh và di chuyển khung để chọn phần ảnh muốn cắt

Kéo thả các chấm tròn trên khung ảnh và di chuyển khung để chọn phần ảnh muốn cắt

Bước 4: Sau khi đã chọn xong phần ảnh muốn cắt, chọn ÁP DỤNG.

Sau khi đã chọn xong phần ảnh muốn cắt, chọn ÁP DỤNG

Sau khi đã chọn xong phần ảnh muốn cắt, chọn ÁP DỤNG

Bước 5: Sau khi đã cắt ảnh xong, chọn Lưu ở góc trên bên phải.

Sau khi đã cắt ảnh xong, chọn Lưu ở góc trên bên phải

Sau khi đã cắt ảnh xong, chọn Lưu ở góc trên bên phải

Menu Các cài đặt tùy chọn xuất hiện, bạn có thể tùy chỉnh:

 • Định dạng mục tiêu: Chọn định dạng ảnh muốn lưu.
 • Tên tập tin: Đặt tên cho file ảnh.
 • Chất lượng: Chọn chất lượng ảnh để tải về.
 • DPI: Chọn độ phân giải của ảnh.

Menu Các cài đặt tùy chọn xuất hiện, bạn có thể tùy chỉnh

Menu Các cài đặt tùy chọn xuất hiện, bạn có thể tùy chỉnh

Chọn LƯU để lưu ảnh về máy.

Chọn LƯU để lưu ảnh về máy

Chọn LƯU để lưu ảnh về máy

Và đây là kết quả.

Và đây là kết quả

Và đây là kết quả

4. Cắt ảnh trực tuyến miễn phí trên máy tính bằng hipdf.com
Hướng dẫn nhanh

 • Truy cập trang web hipdf.com > Nhấn CHỌN TẬP TIN để tải ảnh lên.
 • Chọn ảnh cần cắt > Chọn Open và chờ quá trình tải ảnh lên hoàn tất.
 • Đặt con trỏ chuột vào các ô vuông trên khung ảnh > Tiến hành kéo thả và di chuyển khung để chọn phần ảnh muốn cắt.
 • Sau khi đã chọn xong phần ảnh muốn cắt, chọn CẮT để cắt ảnh.
 • Chọn TẢI VỀ để lưu ảnh về máy.

Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Truy cập trang web hipdf.com > Nhấn CHỌN TẬP TIN để tải ảnh lên.

Truy cập trang web hipdf.com > Nhấn CHỌN TẬP TIN để tải ảnh lên

Truy cập trang web hipdf.com > Nhấn CHỌN TẬP TIN để tải ảnh lên

Bước 2: Chọn ảnh cần cắt > Chọn Open và chờ quá trình tải ảnh lên hoàn tất.

Chọn ảnh cần cắt > Chọn Open và chờ quá trình tải ảnh lên hoàn tất

Chọn ảnh cần cắt > Chọn Open và chờ quá trình tải ảnh lên hoàn tất

Hoặc bạn có thể nhấn vào biểu tượng mũi tên, chọn tải ảnh lên trang web thông qua URL, Dropbox hoặc Google Drive.

Nhấn vào biểu tượng mũi tên, chọn tải ảnh lên trang web thông qua URL, Dropbox hoặc Google Drive

Nhấn vào biểu tượng mũi tên, chọn tải ảnh lên qua URL, Dropbox hoặc Google Drive

Bước 3: Đặt con trỏ chuột vào các ô vuông trên khung ảnh > Tiến hành kéo thả và di chuyển khung để chọn phần ảnh muốn cắt.

Tiến hành kéo thả và di chuyển khung để chọn phần ảnh muốn cắt

Tiến hành kéo thả và di chuyển khung để chọn phần ảnh muốn cắt

Bước 4: Sau khi đã chọn xong phần ảnh muốn cắt, chọn CẮT để cắt ảnh.

Sau khi đã chọn xong phần ảnh muốn cắt, chọn CẮT để cắt ảnh

Sau khi đã chọn xong phần ảnh muốn cắt, chọn CẮT để cắt ảnh

Bước 5: Chọn TẢI VỀ để lưu ảnh về máy. Bạn cũng có thể tải ảnh lên Google Drive, Dropbox bằng cách nhấn vào biểu tượng tương ứng.

Chọn TẢI VỀ để lưu ảnh về máy

Chọn TẢI VỀ để lưu ảnh về máy

Và đây là kết quả.

Và đây là kết quả

Và đây là kết quả

Bài viết trên đã hướng dẫn cho các bạn 4 cách cắt ảnh online cực nhanh, đơn giản không cần phần mềm. Nếu bạn thấy hữu ích thì hãy chia sẻ với bạn bè và đừng quên để lại bình luận phía bên dưới nhé!

Related Articles

Trả lời

Back to top button