Công Nghệ

Cách cắt, ghép video bằng After Effects: Hướng dẫn đơn giản, dễ hiểu

Adobe After Effects là phần mềm video chuyên nghiệp, giúp bạn dễ dàng tạo ra những đoạn video thú vị. Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn cách cắt, ghép video bằng After Effects một cách chi tiết từng bước. Hãy cùng theo dõi nhé!

Cách cắt, ghép video bằng After Effects | Video hướng dẫn
Ảnh: Cách cắt, ghép video bằng After Effects | Video hướng dẫn

I. Cách cắt video

1. Hướng dẫn nhanh

Bước 1: Bấm chuột phải vào khung Project > Chọn Import > Chọn File > Chọn video bạn muốn cắt > Chọn Import > Kéo video xuống khung làm việc > Đặt thanh thời gian màu xanh ở đoạn video muốn cắt > Chọn Edit > Chọn Split Layer > Tương tự đặt thanh thời gian màu xanh ở cuối đoạn video > Chọn Edit > Chọn Split Layer > Hoàn thành.

2. Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Bấm chuột phải vào khung Project rồi chọn Import và chọn File (phím tắt Ctrl + I).

Bấm chuột vào khung Project rồi chọn Import và chọn File
Bấm chuột vào vào khung Project rồi chọn Import và chọn File

Bước 2: Chọn video bạn muốn cắt rồi chọn Import.

Chọn video bạn muốn cắt rồi chọn Import
Chọn video bạn muốn cắt rồi chọn Import

Bước 3: Kéo video xuống khung làm việc bên dưới.

Kéo video xuống khung làm việc bên dưới
Kéo video xuống khung làm việc bên dưới

Bước 4: Chuyển qua thanh timeline để tiến hành cắt video. Kéo và đặt thanh thời gian màu xanh ở đoạn video muốn cắt. Ví dụ, nếu video của bạn là 3 phút 15 giây và bạn muốn cắt từ giây thứ 30 đến giây thứ 50, hãy đặt thanh dọc ở giây thứ 30. Bạn có thể quan sát thời gian chuẩn ở khung thời gian bên trên.

Kéo và đặt thanh thời gian màu xanh ở đoạn video muốn cắt
Kéo và đặt thanh thời gian màu xanh ở đoạn video muốn cắt

Bước 5: Chọn Edit và chọn Split Layer (phím tắt Ctrl + Shift + D).

Chọn Edit và chọn Split Layer (phím tắt Ctrl + Shift + D)
Chọn Edit và chọn Split Layer (phím tắt Ctrl + Shift + D)

Vậy là bạn đã cắt ra được một đoạn video bắt đầu từ giây thứ 30 trở đi.

Bạn đã cắt ra được một đoạn video bắt đầu từ giây thứ 30 trở đi
Bạn đã cắt ra được một đoạn video bắt đầu từ giây thứ 30 trở đi

Bước 6: Tiếp theo, để cắt ngắn đoạn video và kết thúc ở giây thứ 50, ở layer video thứ hai bạn cũng kéo thanh màu xanh đến giây thứ 50 và chọn Edit > Split Layer (phím tắt Ctrl + Shift + D).

Ở layer video thứ hai vừa được cắt ra, kéo thanh màu xanh đến giây thứ 50 và chọn Edit > Split Layer
Ở layer video thứ hai vừa được cắt ra, kéo thanh màu xanh đến giây thứ 50 và chọn Edit > Split Layer

Bước 7: Vậy là bạn đã có được một đoạn video từ giây thứ 30 đến giây thứ 50. Nếu không muốn giữ 2 đoạn video kia, hãy nhấn vào đó và nhấn phím Delete để xóa.

Đoạn video ở khoảng thời gian từ giây thứ 30 đến giây thứ 50
Đoạn video ở khoảng thời gian từ giây thứ 30 đến giây thứ 50

II. Cách ghép video

1. Hướng dẫn nhanh

Bước 1: Bấm chuột phải vào khung Project > Chọn Import > Chọn File > Chọn các video muốn ghép > Chọn Import > Chọn Create a new Composition > Nhập thời lượng video và nhấn OK > Kéo các video muốn ghép xuống khung làm việc > Kéo video xuất hiện sau để ở sau đoạn video xuất hiện trước sao cho điểm đầu và điểm cuối trùng nhau > Kéo thời lượng video đến điểm kết thúc của layer video cuối cùng > Hoàn thành.

2. Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Bấm chuột phải vào khung Project rồi chọn Import và chọn File (phím tắt Ctrl + I).

Bấm chuột vào vào khung Project rồi chọn Import và chọn File
Bấm chuột vào vào khung Project rồi chọn Import và chọn File

Bước 2: Chọn các video bạn muốn ghép rồi chọn Import.

Chọn các video bạn muốn ghép rồi chọn Import
Chọn các video bạn muốn ghép rồi chọn Import

Bước 3: Bấm chọn Create a new Composition.

Bấm chọn Create a new Composition
Bấm chọn Create a new Composition

Bước 4: Ở mục Duration, nhập thời lượng video bạn muốn tạo ra. Hãy tính tổng thời lượng của các video bạn muốn ghép và nhập thời lượng lớn hơn để tránh thiếu. Sau đó, nhấn OK để tạo.

Nhập thời lượng video bạn muốn tạo ra và nhấn OK
Nhập thời lượng video bạn muốn tạo ra và nhấn OK

Bước 5: Kéo lần lượt các video muốn ghép xuống khung làm việc bên dưới.

Kéo lần lượt các video muốn ghép xuống khung làm việc bên dưới
Kéo lần lượt các video muốn ghép xuống khung làm việc bên dưới

Bước 6: Chuyển qua thanh timeline để tiến hành ghép video. Lúc này sẽ xuất hiện hai layer video có xuất phát bằng nhau.

Lúc này sẽ xuất hiện hai layer video có xuất phát bằng nhau
Lúc này sẽ xuất hiện hai layer video có xuất phát bằng nhau

Bạn hãy kéo video xuất hiện sau để ở sau đoạn video kia sao cho điểm đầu và điểm cuối trùng nhau. Làm vậy, sau khi kết thúc layer video trước, tự động sẽ phát tiếp qua layer video thứ hai, từ đó hai video sẽ được ghép lại thành một.

Kéo video xuất hiện sau để ở sau đoạn video kia sao cho điểm đầu và điểm cuối trùng nhau
Kéo video xuất hiện sau để ở sau đoạn video kia sao cho điểm đầu và điểm cuối trùng nhau

Bước 7: Nếu ở video thứ hai có khung đen bao quanh không khớp với đoạn video thứ nhất, bạn hãy nhấn giữ Alt và kéo video ra để mất khung đen đó.

Nhấn giữ Alt và kéo video ra để mất khung đen
Nhấn giữ Alt và kéo video ra để mất khung đen

Bước 8: Nếu thời lượng video ban đầu lớn hơn thời lượng thực và video chạy mãi không chịu kết thúc, bạn hãy kéo thời lượng video (nút Work Area End) đến điểm kết thúc của layer video cuối cùng. Vậy là bạn đã ghép 2 video lại thành công rồi đấy!

Kéo thời lượng video (nút Work Area End) đến điểm kết thúc của layer video cuối cùng
Kéo thời lượng video (nút Work Area End) đến điểm kết thúc của layer video cuối cùng

III. Cách cắt video

1. Hướng dẫn nhanh

Bước 1: Bấm chuột phải vào khung Project > Chọn Import > Chọn File > Chọn video bạn muốn cắt > Chọn Import > Kéo video xuống khung làm việc > Chọn chức năng Region of Interest > Kéo chọn khung phạm vi muốn crop > Chọn Composition > Chọn Crop Comp to Region of Interest > Hoàn thành.

2. Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Bấm chuột phải vào khung Project rồi chọn Import và chọn File (phím tắt Ctrl + I).

Bấm chuột vào vào khung Project rồi chọn Import và chọn File
Bấm chuột vào vào khung Project rồi chọn Import và chọn File

Bước 2: Chọn video bạn muốn crop rồi chọn Import.

Chọn video bạn muốn crop rồi chọn Import
Chọn video bạn muốn crop rồi chọn Import

Bước 3: Kéo video xuống khung làm việc bên dưới.

Kéo video xuống khung làm việc bên dưới
Kéo video xuống khung làm việc bên dưới

Bước 4: Chọn chức năng Region of Interest bên dưới khung hiển thị video.

Chọn chức năng Region of Interest
Chọn chức năng Region of Interest

Bước 5: Kéo chọn khung phạm vi muốn crop video.

Kéo chọn khung phạm vi muốn crop video
Kéo chọn khung phạm vi muốn crop video

Bước 6: Chọn Composition và chọn Crop Comp to Region of Interest.

Chọn Composition và chọn Crop Comp to Region of Interest
Chọn Composition và chọn Crop Comp to Region of Interest

Lúc này, video đã được crop theo ý muốn, hãy chạy thử video để xem kết quả nhé!

Video trước và sau khi crop
Video trước và sau khi crop

Trên đây là bài viết hướng dẫn cách cắt, ghép video bằng After Effects một cách chi tiết từng bước. Hy vọng bài viết sẽ giúp ích đến bạn. Nếu bạn có bất kỳ khó khăn nào khi sử dụng phần mềm này, hãy để lại bình luận bên dưới nhé! Chúc bạn thành công!

Trang Tin Game

Related Articles

Back to top button