Công Nghệ

Tổng hợp các phím tắt trong Adobe After Effects dựng kỹ xảo chuyên nghiệp

Adobe After Effects là phần mềm đồ họa giúp tạo chuyển động số và xử lý hiệu ứng video nhanh, xuất sắc và vô cùng mượt. Bài viết này sẽ tổng hợp các phím tắt trong Adobe After Effects để bạn dựng kỹ xảo nhanh hơn, chuyên nghiệp hơn. Cùng theo dõi ngay nhé!

Adobe After Effect

Laptop sale khủng 50% đến mức sập sàn đây bạn ơi!

1. Phím tắt cơ bản

STT PHÍM TẮT CHỨC NĂNG PHÍM TẮT
1 Ctrl + C/ Ctrl + V Copy/dán Layer (Dán đầu timeline)
2 Ctrl + Alt + V Dán Layer vào vị trí bạn cần trên Timeline
3 Ctrl + Mũi tên lên/xuống Chuyển chọn Layer
4 Ctrl + A Chọn tất cả
5 Ctrl + Shift + A/ F2 Bỏ chọn tất cả
6 Enter Đổi tên layer, composition, thư mục, effect, nhóm, mask
7 Ctrl + Z Lùi lại bước trước
8 Ctrl + Shift + Z Lùi lại bước sau

2. Phím tắt điều khiển Layer

STT PHÍM TẮT CHỨC NĂNG PHÍM TẮT
Tạo Layer
1 Ctrl + / Chèn source từ bảng project vào Timeline
2 Ctrl + Y Tạo Solid Layer
3 Ctrl + Alt + Y Tạo adjustment layer
4 Ctrl + Alt + Shift + Y Tạo null Layer (Layer trống, chứa chuyển động)
Thao tác làm việc với Layer
5 Ctrl + A Chọn tất cả Layer
6 Ctrl + Shift + A Bỏ chọn tất cả Layer
7 Ctrl + Mũi tên lên/ Mũi tên xuống Chuyển chọn Layer
8 Đúp chuột Mở layer
9 Ctrl + [ ] Sắp xếp thứ tự Layer
10 Ctrl + C/ Ctrl + V Copy/dán Layer (Dán đầu timeline)
11 Ctrl + Alt + V Dán Layer vào vị trí bạn cần trên Timeline
12 Ctrl + D Nhân đôi Layer
13 Shift + D Cắt đôi Layer ở khoảng thời gian đang đặt (tạo thành 2 Layer)
14 Ctrl + L Khóa Layer
15 Ctrl + Shift + L Bỏ khóa Layer
16 A Mở tâm xoay (Anchor Point)
17 P Mở vị trí (Position)
18 S Mở bảng phóng to, thu nhỏ (Scale)
19 R Mở bảng xoay (Rotation)
20 T Mở bảng điều khiển độ trong (Opacity)
21 U Mở các thuộc tính đã có keyframe trên bảng Layer
Xử lý hiệu ứng (Effects) trên Layer
22 Đúp chuột vào hiệu ứng Thêm hiệu ứng vào layer
23 Ctrl+Alt+Shift+E Dùng hiệu ứng vừa được sử dụng
24 Ctrl+Alt+Shift+F Dùng Animation vừa được sử dụng
25 E Mở bảng hiệu ứng nếu gắn hiệu ứng (Effect)
26 Ctrl+Shift+T Mở bảng hiệu ứng của layer (Effects)
27 Ctrl+Shift+E Xóa tất cả hiệu ứng trong layer

3. Phím tắt xử lý Timeline

STT PHÍM TẮT CHỨC NĂNG PHÍM TẮT
Làm việc với giao diện
1 Scroll chuột giữa Thu nhỏ, phóng to màn hình Preview
2 Ctrl + Alt + F Căn chỉnh Layer vừa với diện tích Composition
3 , hoặc . Phóng to/ thu nhỏ diện tích Composition
Xử lý Timeline
4 B, N Đặt điểm đầu và điểm cuối của vùng làm việc
5 Ctrl + Alt + B Đặt vùng làm việc dài bằng khoảng tồn tại của Layer
6 + hoặc – Phóng to/ thu nhỏ Timeline
7 Alt + Lăn chuột Phóng to/ thu nhỏ Timeline
8 Home, End Lên đầu/ về cuối của Composition
9 I/O (In/ Out) Di chuyển đến điểm đầu/ điểm cuối của Layer
10 PgUp, PgDn Tiến lên/ lùi 1 frame
11 Ctrl + Shift + mũi tên trái/ phải Di chuyển 10 frame
12 Ctrl + Mũi tên trái/ Mũi tên phải Lướt qua Timeline
13 J, K Chuyển đến keyframe trước hoặc sau Timeline
14 Ctrl + Alt + A Chọn tất cả các Keyframe đang hiện trên Timeline
15 M Đánh dấu vị trí trên Timeline
16 Alt + [ ] Ẩn Layer phía bên trái/ bên phải con trỏ
17 Phím 0 Xem trước phim có âm thanh
18 Shift + Phím 0 Xem trước Preview với tốc độ x2
19 Spacebar Xem trước phim không âm thanh

4. Phím tắt xử lý File

STT PHÍM TẮT CHỨC NĂNG PHÍM TẮT
Phím tắt trong Project
1 Ctrl + Alt + N Tạo Project
2 Ctrl + O Mở Project
3 Ctrl + Alt + Shift + P Mở Project được mở gần nhất
4 Ctrl + Alt + Shift + K Mở cài đặt Project (Project Setting)
5 Ctrl + W Đóng project
6 Ctrl + Q Đóng phần mềm
Phím tắt Composition
7 Ctrl+N Tạo composition
8 Ctrl+K Mở hộp thoại cài đặt composition (Composition Setting)
9 B or N Đặt thời điểm đầu và kết thúc của không gian làm việc
10 Ctrl+Alt+B Đặt không gian làm việc là thời lượng của layer được chọn
11 Ctrl + Shift + C Tạo Composition trên các layer đang chọn
Phím tắt tại Project Panel
12 Ctrl + I Import File
13 Ctrl + Alt + I Nhập nhiều File cùng 1 lúc
14 Ctrl + Alt + Shift + N Tạo thư mục mới
15 Ctrl+E Preview (xem trước) file video footage
16 Ctrl+H Thay thế video footage
17 Ctrl+Alt+L Làm mới footage được chọn
18 Shift + Mũi tên lên/ xuống Mở rộng File lựa chọn trong Tab Project
19 Ctrl+Backspace Xóa một file video
20 Ctrl + F Tìm kiếm trong Project Panel
Phím tắt Render
21 Ctrl+S Lưu project
22 Ctrl+Shift+S Lưu project ra một bản khác
23 Ctrl + M Chuyển Composition đang làm việc sang bảng Render
24 Ctrl+Shift+/ Thêm 1 composition vào hàng đợi render
25 Ctrl+Alt+M Thêm 1 composition vào hàng đợi render của Adobe Ecoding
26 Ctrl+Alt+S Thêm frame vào hàng đợi render
27 Ctrl+Shift+D Nhân đôi file render

5. Phím tắt Preference

STT PHÍM TẮT CHỨC NĂNG PHÍM TẮT
1 Ctrl+0 Đóng mở project panel
2 Ctrl+Alt+0 Đóng mở hộp thoại Render
3 Ctrl + 1 Đóng mở hộp thoại công cụ (Tool)
4 Ctrl+2 Đóng mở hộp thoại thông tin (Info)
5 Ctrl+3 Đóng mở hôp thoại xem trước (Preview)
6 Ctrl + 4 Đóng mở họp thoại âm thanh (Audio)
7 Ctrl+5 Đóng mở hộp thoại hiệu ứng (Effects & Presets)
8 Ctrl+7 Đóng mở hộp thoại gõ văn bản (Text)
9 Ctrl+9 Đóng mở hộp thoại bút vẽ (Brushes)
10 F3 Mở Effect Control
11 Shift + F10 Giao diện chuẩn Standard
12 Shift + F11 Giao diện chuyển động Animation
13 Shift + F12 Giao diện hiệu ứng Effects

Tổng hợp các phím tắt cơ bản trong Adobe After Effects giúp bạn dựng kỹ xảo chuyên nghiệp, xử lý hiệu ứng video nhanh, xuất sắc và vô cùng mượt. Hãy chia sẻ bài viết đến bạn bè nếu thấy hay và đừng quên để lại bình luận bên dưới khi có thắc mắc nhé!

Nguồn tham khảo: Adobe After Effects Learn & Support

Related Articles

Back to top button